Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης

Είμαστε εθελοντές, του καρκίνου νικητές, στη ζωή μπροστά κοιτάμε, τον συνάνθρωπο βοηθάμε

Επιστολές αποδοχής δωρεών από 6 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Παρακάτω φαίνονται επιστολές αποδοχής δωρεών αλλά και ευχαριστήριες επιστολές, για δωρεές διαφόρων μηχανημάτων, από έξι διαφορετικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η δωρεές αυτές έγιναν με δράσεις του ΣΚΜΘ με στόχο την καλύτερη ποιότητα στην φροντίδα του καρκινοπαθούς.

 1457 2710

Αρχική Νέα Επιστολές Επιστολές αποδοχής δωρεών από 6 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης