Παρακολούθηση Ημερίδας της ΕΣΑμεΑ

Στις 25 Απριλίου 2015 ο Σύλλογος παραβρέθηκε στο Ξενοδοχείο CAPSIS σε μια ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΣΑμεΑ στο πλαίσιο δράσης  «Πρόγραμμα ΔΒΜ Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες και Πολλαπλές Ανάγκες Εξάρτησης σε Κοινωνικές Δεξιότητες». Εκεί έγινε συζήτηση προτάσεων για τα διάφορα προβλήματα στο χώρο της υγείας.